VAGYONBAROMÉTER, KOCKÁZATFELMÉRÉS

Minél nagyobb és kiterjedtebb egy magánvagyon, annál komolyabb kihívást jelent annak gyarapítása, megőrzése és menedzselése. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a növekszik a befektetések komplexitása (pl. céges-, ingatlanportfolió, értékpapírok idehaza és külföldön, nagyértékű ingóságok). A vagyon növekedésével és összetettebbé válásával egyre nehezebb átlátni nemcsak a tényleges vagyonméretet és -értéket, de a vagyont fenyegető kockázatokat is.

 

Hasonlóképpen, ahogy gyarapodik a család és válnak egyre összetettebbé a személyi kapcsolatok mind az egyes generációk között, úgy növekednek meg a vagyon kitettségéből fakadó kockázatok, mint például az értékcsökkenés, a vagyonvesztés vagy a felaprózódás veszélye. Az öröklési és házassági vagyonjogi kérdések tisztázatlansága, a menedzsmentjogok szabályozatlansága, valamint a személyes és a vállalkozói vagyon elégtelen szétválasztása további jogi, adó és hatékonysági problémák elé állíthatják a vagyon tulajdonosait.

Vagyonbarométer szolgáltatásunk keretében a fenti kockázatok felmérésében és hatékony kezelésében nyújtunk segítő kezet az ügyfeleinknek. Az APELSO Trust által elkészített vagyonfelmérés és kockázatelemzés egyedi, személyre szabott módon mutatja be és értékeli ki az ügyfél vagyonát, az egyes eszközosztályok értékét és kockázatát, a vagyon stressztűrőképességét, valamint a személyes és generációs kapcsolatok hatását a vagyon integritására.

 

Szakértőink és minősített partnereink segítségével egyszerűen, átláthatóan és teljeskörűen mutatjuk be ügyfeleink számára a vagyonuk értékét, határait, valamint az azt fenyegető kockázatokat és a kockázatok csökkentésére megtehető lépéseket. Vizsgálatunk kiterjed mind a vagyon külső személyek általi támadhatóságára (sebezhetőség), mind a családi kapcsolatok rendezettségére (generációs kockázatok), a vagyon összetételének idegenek általi megismerhetőségére (transzparencia), valamint a túlzott eszközalapú vagy földrajzi koncentráció (diverzifikáció hiánya) jelentette veszélyekre.