A családi vagyon egységének megőrzésétől kezdve a vállalatfelvásárláson át a gazdasági összeférhetetlenség feloldásáig számos olyan helyzet van az életben, amikor szükség lehet arra, hogy egy hozzáértő, megbízható és elszámoltatható szervezet vegye át időlegesen a vagyont, és gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

 

A bizalmi vagyonkezelés (trust) egyedülálló jogintézmény, amely lehetővé teszi egy vagyontárgy tulajdonának és a hozzá fűződő gazdasági érdekeltségnek a szétválasztását. E lehetőség az élet számos területén kínál új és hatékony megoldásokat. A teljesség igénye nélkül ilyenek például a következők:

 

  • családi vagyon egységének megőrzése, méretgazdaságosság kihasználása (különösen a vállalkozói generációváltás során),
  • vállalatfelvásárlási és értékesítési tranzakciók lebonyolítása,
  • öröklési és házassági vagyoni viszonyok rendezése,
  • vagyoni összeférhetetlenség feloldása,
  • országkockázat csökkentése,
  • korlátlan személyi felelősséggel járó helyzetek, megbízatások felelősségi kérdéseinek kezelése,
  • gondoskodás cselekvőképességében korlátozott vagy más különleges helyzetben levő családtagokról,
  • jótékonysági célok teljesítése,
  • műgyűjtemények kezelése.

 

Bizalmi vagyonkezelés alapítása előtt áttekintjük ügyfeleinkkel élethelyzetüket és vagyoni viszonyaikat, tranzakció esetén annak hátterét, valamint felmérjük a bizalmi vagyonkezeléssel elérhető előnyöket és az esetlegesen felmerülő kockázatokat. Ezek alapján értékeljük, hogy a bizalmi vagyonkezelés lehet-e megfelelő megoldás mind célszerűségi, mind adózási szempontból.

 

Amennyiben valóban a bizalmi vagyonkezelés a jó választás, segítünk beazonosítani a vagyonrendelés körébe vonható vagyonelemeket, és támpontokat adunk a vagyonkezelő személyének megválasztásához (eseti bizalmi vagyonkezelés esetén) vagy a vagyonkezelő feletti felügyelet kidolgozásához (ha mi látjuk el a vagyonkezelést), továbbá megtárgyaljuk ügyfeleinkkel a hozam és a tőke felosztásának különböző módjait.

 

Mihelyst meghatároztuk a kezelt vagyont és a jövendő kedvezményezetteket, véglegesítjük a bizalmi vagyonkezelési szerződés feltételeit, és – nem eseti struktúra esetén – aktív vagy passzív bizalmi vagyonkezelőként járunk el. A szerződés szerint meghatározott időpontokban és/vagy feltételek teljesítése esetén vagyonkiadást teljesítünk a kedvezményezettek részére és rendszeres jelentést küldünk az ügyfélnek, illetve megbízottjainak.