HITELBIZTOSÍTÉKI VAGYONKEZELÉS

Egy kölcsönügyletből vagy akár szavatosságvállalásból fakadó követelések biztosítására olykor elégtelenek, nem célszerűek vagy nem gazdaságosak a hagyományos megoldások, mint a zálogjog vagy az óvadék, így alternatív megoldásokat kell keresni. Amennyiben a biztosíték nyújtója nem minősül fogyasztónak, lehetséges az ún. fiduciárius hitelbiztosítékok alkalmazása, ahol a biztosíték jogosultja tulajdont szerez a biztosíték tárgyán, mely a biztosíték adója számára viszont fokozott kockázatot teremt. Ezt a kockázatot lehet kezelni biztosítéki célú bizalmi vagyonkezelés útján. A fiduciárius hitelbiztosítékok között a bizalmi vagyonkezelés rugalmassága és költséghatékonysága miatt népszerű külföldön (pl. fiducie-sûreté), és immár megvalósítható Magyarországon is.

A biztosíték nyújtója bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján egy a felektől független bizalmi vagyonkezelőre bízza a biztosíték tárgyát. A bizalmi vagyonkezelő (a letéthez hasonlóan) megőrzi és (a letéttől eltérően) kezeli a biztosíték tárgyát (pl. üzletrészek esetén tulajdonosi jogokat gyakorol stb.) az alapjogviszonyban félként szereplők (pl. adós és hitelező) javára. Attól függően, hogy az alapjogviszony teljesül-e vagy sem, a biztosíték tárgyát a bizalmi vagyonkezelő az adós vagy a hitelező számára adja ki, akik a biztosítékon tulajdonjogot szereznek.

 

A bizalmi vagyonkezelés lehetővé teszi a hitelező közvetlen tulajdonszerzését, ugyanakkor a biztosíték tárgya feletti rendelkezést egy független félre bízza. A bizalmi vagyonkezelő függetlensége és a biztosíték feletti tulajdonjoga garanciát jelent az alapjogviszonyban szereplő valamennyi fél számára. A kedvezményezetti pozíció mind az adós, mind a hitelező számára nagyobb jogi védelmet jelent más biztosítéki célú intézményekhez képest (pl. vételi jog, zálogjog stb.).