Nemcsak a családot és a személyes vagyont kell felkészíteni a generációváltásra, hanem a családi vállalkozást is. Akár eladást tervezünk, akár továbbörökítést, fontos a működési modell racionalizálása, átláthatóbbá tétele, valamint a személyes és a vállalkozói vagyon elválasztása.

 

Az 1989 után színre lépett vállalatalapítók nemzedéke ezekben az években fog nyugdíjba vonulni. A nemzetközi felmérések szerint a családi vállalkozások legfeljebb 65 százaléka éli túl az első generációváltást és csak 30 százaléka a másodikat. Hazánkban évtizedek óta először jön el a vállalkozói generációváltás, ami még a legfelkészültebb vállalkozásokat is megviseli.

 

Amennyiben van alkalmas utód a vállalkozás folytatására, a helyzet kissé egyszerűbb. Mind a céget, mind az utódot megfelelően fel kell azonban készíteni a generációváltásra. Ennek során célszerű egy több évre szóló utódlási tervet kialakítani, amely biztosítja az új generáció fokozatos bevonását a vállalkozás irányításába.

 

Bonyolultabb a helyzet, ha nincs vagy nincs alkalmas utód a családban. Ilyen esetben megfontolható a családi vállalkozás eladása és a befolyt jövedelem újrabefektetése vagy felosztása, illetve a vállalkozás bizalmi vagyonkezelésbe adása a harmadik generáció vagy meghatározott jótékonysági célok, sőt, akár a munkavállalók javára.

 

A jó tanácsadó objektív és az előrelátó azelőtt jelzi a problémát, mielőtt az felmerülne. Igyekszünk ilyen jó tanácsadók lenni, ezért segítünk a vállalkozás tulajdonosának és családjának az utódlási terv kialakításában, a vállalkozás átszervezésében és befektetőképessé tételében, átlátható vállalatcsoport létrehozásában, és a zökkenőmentes átadáshoz szükséges jogi lépések megtervezésében. Mindez a családi utódlás- és hagyatéktervezésre tekintettel, azzal összhangban történhet meg a legeredményesebben. A folyamatnak ugyanakkor a része lehet egy családi alkotmány elfogadása, amelyet viszont legeredményesebben egy független bizalmi vagyonkezelő tud érvényesíteni.