Family Office

A Family Office-ok története egészen a Frank Birodalomig nyúlik vissza, ahol az ún. „majordomus” feladata volt az uralkodó vagyonának működtetése, gyarapítása. A modern időkben az első Family Office az 1838-ban alapított House of Morgan volt, ami később a J. P. Morgan-né nőtte ki magát.

 

Napjainkban a Family Office általában egy elkülönült, intézményesített formában működő szervezetet jelent, amelynek feladata, hogy egy vagy több család vagyonát kezelje (azaz megőrizze és gyarapítsa a mindenkori családtagok számára). A Family Office feladata, hogy őrködjön a családi vagyon felett, és mozgósítsa mindazon – gyakran egészen specializált – szakértelmet, amely szükséges ahhoz, hogy a családi vagyon évtizedeken keresztül egyben maradhasson és gyarapodjon.

 

A Family Office szervezeti rendszer hasonlóan hangsúlyos célja a család egészének és az egyes családtagok igényeinek kielégítése és az érdekeik képviselete harmadik személyek irányában. Ennek érdekében a Family Office számára elérhetőnek kell lennie mindazon – gyakran specializált (pl. műkincsek) kompetenciáknak is – amelyek segítségével a szervezetrendszer meg tud felelni a gyakran rendhagyó elvárásoknak is.  Ennek érdekében a legtöbb Family Office számos, magasan képzett belsős és külsős tanácsadót alkalmaz.

A nemzetközi gyakorlatban két Family Office típus terjedt el. Az ún. „Single Family Office” (SFO) feladata, hogy egy meghatározott család összes igényét ki tudja elégíteni a lehető legnagyobb gyorsasággal és hatékonysággal. Ezzel szemben az ún. „Multi Family Office” több ügyfél (család) igényeit elégíti ki anélkül, hogy az egyes családoknak maguknak kéne a megfelelő szakértelem biztosításáról gondoskodni. Természetesen megvan az a vagyonméret, amely felett célszerű a saját szervezetrendszer kialakítása és fenntartása, a legtöbb magyarországi azonban ügyfél akkor tudja a méretgazdaságosságból fakadó előnyöket hatékonyan kihasználni, ha olyan, több család számára is hozzáférhető szolgáltatót bíz meg, aki „egyablakos” ügyintézés keretében oldja meg a rábízott feladatokat.

 

Az APELSO Trust Family Office csapata azon ügyfeleknek tud költséghatékony megoldást nyújtani, akik a magas színvonalú és specializált szolgáltatások nyújtására nem tudnak vagy akarnak saját szervezetet kiépíteni, ugyanakkor élvezni kívánják a Family Office szolgáltatások nyújtotta kényelmet és gyarapodást. Szakértőink segítségével egyetlen, központi helyen intézhetik el ügyfeleink a magánvagyonukat érintő valamennyi kérdést, legyen szó a gyermekek iskoláztatásától a rendezvényszervezésen át a bankkapcsolatokig. A Family Office segít abban, hogy az időnkkel jobban gazdálkodjunk, és így energiáinkat a családi vagyon kezelése helyett az igazán fontos szakmai kérdésekre tudjuk fordítani.