CSALÁDI VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNY

A vagyonkezelő alapítvány a magyar jogrend új intézménye. Míg a bizalmi vagyonkezelés az angol-amerikai jogrendszerben kifejlődött trustot emelte be a magyar jogba, a vagyonkezelő alapítvány inkább a német-osztrák jogokban ismert, vagyonkezelésre – legfőképp egy család vagyonának kezelésére – létrehozott alapítványokat honosítja meg. Így itthon mindkét megoldás elérhető vagyonkezelési céllal.

 

A vagyonkezelő alapítványt az alapító hozza létre, mindenkor legalább 600 millió Ft értékű vagyon rendelkezésre bocsátásával. A kezelt vagyon tulajdonosa az alapítvány lesz, amely kezeli a saját vagyonát, valamint az általa bizalmi vagyonkezelésbe vett további vagyont. A vagyonkezelő alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kedvezményezettje maga az alapítvány, mely a vagyon hozamát az alapító okiratban meghatározott módon oszthatja ki az alapítvány kedvezményezettjeinek.

 

A kezelt vagyon operatív irányítását és a vagyonkezelés adminisztrációját a legalább 5 tagből álló kuratórium látja el; a kurátori pozíciókat jellemzően a családi vagyonnal gazdálkodásért felelős családtagok töltik be. A kuratórium tevékenységét a legalább 3 tagú felügyelőbizottság, valamint könyvvizsgáló és a – bizonyos esetekben – az alapítványi vagyonellenőr ellenőrzik. Egyes stratégiai kérdések vonatkozásában az alapító fenntarthat magának döntési jogosultságokat.

 

Az alapítványi és a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyont a kuratórium a külön okiratba foglalt befektetési szabályzat alapján kezeli.

Az Apelso Trust Zrt. szakértői közreműködnek vagyonkezelő alapítványok létrehozásában és támogatják az operatív vagyonkezelési, projektmenedzsment, illetve szabályozási megfelelőség biztosításában. Ennek során:

 

  • közreműködnek az alapítvány céljainak, a kedvezményezettek jogállásának, valamint az alapítvány kezelt vagyon szerkezetének meghatározásában;
  • elkészítik a vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez szükséges iratokat és gondoskodnak az alapítvány nyilvántartásba vételéről;
  • az alapítvány működése során ellátják az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így pl. a testületi ülések összehívását, lebonyolítását. az ülések jegyzőkönyvezését, valamint a döntések nyilvántartását;
  • biztosítják az alapítvány működésének jogi megfelelőségét;
  • tanácsadást és projektmenedzsment támogatást nyújtanak az alapítvány folyamatos működéséhez.