CSALÁDI BIZALMI VAGYONKEZELŐ

Amennyiben a vagyontervezés eredményeként az ügyfél úgy dönt, hogy saját vagy családi tulajdonban lévő jogi személy vagyonkezelésébe kívánja adni a vagyont, akkor elkészítjük a szükséges szerződéses és működési dokumentációt, amelyet követően az ügyfél által meghatározott csapat végzi a vagyon kezelését. Az APELSO TRUST ezekben az esetekben vállalja a családi vagyonkezelőhöz kapcsolódó egyes feladatok elvégzését. Ezen szolgáltatásaink family office gyűjtőszó alatt, több, rugalmas szolgáltatási csomagban elérhetőek.

 

A bizalmi vagyonkezelési (bvk) szerződésben vagy az azt létrehozó más okiratban a vagyonrendelő vagyontárgyakat ruház át a vagyonkezelőre, aki a vagyontárgyakat a kedvezményezettek javára kezeli és tartja tulajdonában. Bizalmi vagyonkezelést élők között és halál esetére, végrendelettel is létre lehet hozni. Általában hosszabb időre, de legfeljebb 50 évre jön létre.

 

Bizalmi vagyonkezelésben a kezelt vagyon:

 

  • elkülönül a vagyonkezelő saját vagyonától,
  • védett a vagyonkezelő személyes (saját) hitelezőitől,
  • nem része a vagyonkezelő hagyatékának/felszámolási vagyonának,
  • hitelezői nem férnek hozzá a vagyonkezelő személyes (saját) vagyonához,
  • védett a vagyonrendelő és a kedvezményezettek hitelezőitől,
  • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonának,
  • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek hagyatékának,
  • védett a házastársi / élettársi vagyonközösségi igényekkel szemben,
  • külön bankszámlákon és adószámon kerül vezetésre.

Családi tulajdonban lévő vagyonkezelő társaság esetén a kezelt vagyon tulajdonosa közvetetten a család marad, hiszen a vagyonkezelő társaság (többnyire kft.) lesz a tulajdonos. A bizalmi vagyonkezelést a családi vagyonkezelő köteles bejelenteni a Magyar Nemzeti Bank felé, a nyilvántartásba vételi folyamat 6-10 hetet vesz igénybe. A létrehozás folyamán ezeket a feladatokat az APELSO TRUST végzi el.

 

A kezelt vagyon operatív irányítását és a vagyonkezelés adminisztrációját a vagyonkezelő ügyvezetése látja el, az ügyvezetői pozíciót általában a családi vagyonnal gazdálkodásért felelős családtagok töltik be. A stratégiai döntéseket a vagyonkezelő taggyűlése hozza meg, amely jellemzően a családtagokból áll, és a társasági szerződés vagy egy szindikátusi szerződés rendelkezései szerint jár el.

 

Egy családi vagyonkezelő működtetése a vagyonelemek típusától, diverzifikációjától és méretétől függően komoly erőforrás igénnyel jár. Sok esetben a specialista erőforrások beszerzése nem költséghatékony egy-egy ritkán felmerülő feladatok. Ezért amellett, hogy APELSO TRUST a családi vagyonkezelőket a vagyontervezés, -strukturálás és a vagyonkezelő létrehozása során teljeskörűen támogatja, igény esetén részt veszünk az operatív, működési jellegű feladatokban is, amelyeket különböző family office szolgáltatási csomagokban határozunk meg.