Bizalmi vagyonkezelés Apelso Trust által

Amennyiben a vagyontervezés eredményeként az ügyfél úgy dönt, hogy az APELSO TRUST vagyonkezelésébe kívánja adni a vagyont, akkor elkészítjük a szükséges szerződéses és működési dokumentációt, amelyet követően megkezdjük – az ügyfél részletes követelményei szerint – a vagyonelemek diszkrecionális vagy nem-diszkrecionális kezelését, valamint az igényelt family office szolgáltatások nyújtását.

 

A bizalmi vagyonkezelési (bvk) szerződésben vagy az azt létrehozó más okiratban a vagyonrendelő vagyontárgyakat ruház át a vagyonkezelőre, aki a vagyontárgyakat a kedvezményezettek javára kezeli és tartja tulajdonában. Bizalmi vagyonkezelést élők között és halál esetére, végrendelettel is létre lehet hozni. Általában hosszabb időre, de legfeljebb 50 évre jön létre.

 

Bizalmi vagyonkezelésben a kezelt vagyon

 

  • elkülönül a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól,
  • védett a vagyonkezelő személyes (saját) hitelezőitől és a vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezőitől,
  • nem része a vagyonkezelő hagyatékának/felszámolási vagyonának,
  • hitelezői nem férnek hozzá a vagyonkezelő személyes (saját) vagyonához,
  • védett a vagyonrendelő és a kedvezményezettek hitelezőitől,
  • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonának,
  • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek hagyatékának,
  • védett a házastársi / élettársi vagyonközösségi igényekkel szemben,
  • külön bankszámlákon és adószámon kerül vezetésre.

Az APELSO TRUST vagyonkezelési struktúrája

 

Az APELSO TRUST által történő bizalmi vagyonkezelés esetében a kezelt vagyon tulajdonosa az APELSO TRUST bizalmi vagyonkezelő lesz. A vagyonrendelő és a kedvezményezettek, illetve a vagyonrendelő által meghatározott protektor a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon ellenőrízhetik, illetve befolyásolhatják a vagyon kezelését.

 

A protektor szerepkör kifejezett célja, hogy a vagyonrendelő által megadott feltételek (rendszeresség, felügyeleti jogkörök, stb.) mentén ellenőrizze az APELSO TRUST bizalmi vagyonkezelő működését, adott esetben döntsön a bizalmi vagyonkezelő cseréjéről. A vagyonrendelő (halála esetén a kedvezményezettek, illetve a protektor) a bizalmi vagyonkezelés fennállása alatt bármikor másik vagyonkezelőt jelölhet ki és átviheti hozzá a kezelt vagyont, illetve – ha a szerződés vagy a kapcsolódó hatályos jogszabály ezt nem zárja ki – felmondhatja a vagyonkezelést.

 

Az MNB évente ellenőrzi az APELSO TRUST-nak kiadott jogosultság engedélyezési feltételeinek rendelkezésre állását, emellett az APELSO TRUST minden kezelt vagyonra külön mérleget és adóbevallást készít.

 

Az APELSO TRUST a jogszabályi előírás szerint rendelkezik a kezelt vagyon mértékével arányos, nemzetközi felelősségbiztosítással.