A nemzetközileg elérhető trustok közötti vezető helyen a hazai bizalmi vagyonkezelés védelmi szintje

 

Ha eljutottunk a vagyontervezés nyomán egy jogi és adózási keretrendszert nyújtó vagyonstruktúrához, akkor erre célszerű akként tekintenünk, mint egy, a céghálónkat, vagyonportfoliót körülölelő kerítésre. Nem ugyanolyan kerítést építünk a látható oldalra, mint a hátsó kerthez, van olyan része a telkünknek, ahol a kerítés magasabb biztonsági követelményeknek kell, hogy megfeleljen, és lesz olyan hely, ahol szándékosan hagyunk egy hátsó kaput, amin szükség esetén átmenekülhetünk a “szomszédba”.  

Ahogy minden családnak megvannak a személyes preferenciái a vagyont óvó jogi és adózási struktúrára, úgy minden ingatlantulajdonos is rendelkezik a kerítésre vonatkozó saját preferenciákkal.   

A bizalmi vagyonkezelés és rokon intézményei a jogszabályi keretek között olyan rugalmas „kerítésrendszert” engednek kiépíteni, amely az adott gazdasági környezethez alkalmazkodva tudja megvédeni vagyonunkat. A magyar szabályozás gyakorlatilag teljes biztonságot nyújt a vagyonrendelő magánszemély/jogi személy hitelezőivel szemben a fedezetelvonás keretei között. Bizalmi vagyonkezelés esetén a jelenleg érvényes szabályozás alapján a nyilvános cégjegyzékben a vagyonkezelő jelenik meg tulajdonosként, a vagyonkezelők pedig hatósági adatszolgáltatásra és (tényleges tulajdonos és vagyoneredet vizsgálatát is magába foglaló) ügyfélazonosításra kötelezettek, amely a tényleges tulajdonosi struktúrától kezdve a rendelkezésre bocsátott vagyon törvényes eredetének igazolásáig terjed. 

A hosszú évtizedek, esetleg már több generáció alatt felhalmozott családi vagyon védelmét bizalmi vagyonkezeléssel kockázatmentesen lehet megoldani. Az elmúlt 5 évben itthon kialakult egy stabil bizalmi vagyonkezelői ökoszisztéma, többszáz család alkalmazza a megoldást eseti vagyonkezelési struktúrákban, illetve, ha külső segítségre van szükség, akkor már számos profi, ún. üzletszerű bizalmi vagyonkezelő szolgáltató között is válogathatunk. A hazai szabályozás stabil, nemzetközi standardokhoz illesztett alappilléreken áll. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a bizalmi vagyonkezelők nemzeti szintű kontrollját – főként a pénzmosási szabályozás kapcsán – egységesítse, amely a hazai bizalmi vagyonkezelési jogrend sérthetetlenségét is tovább erősítheti. Ha valaki mindezek mellett is fontosnak tartja nemzetközi vagyonvédelmi eszközök alkalmazását, akkor ma már komoly gyakorlati megoldások is elérhetőek a hazai és külföldi struktúrák összekapcsolása terén, ezen a területen azonban fontos, hogy mindegyik érintett országban, jogrendszerben megfelelő és felkészült tanácsadói gárda segítse a vagyonkezelési tevékenységet. Egy szó, mint száz, 2020-ban már mindenképpen érdemes a hazai jogi megoldást is megfontolni, ha a családi vagyon jövőjét tervezzük.