AZ APELSO TRUST

Az APELSO TRUST az első hazai family office szolgáltató és vagyonkezelő vállalatcsoport. A vállalatcsoport tagjaként az APELSO TRUST Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett, független bizalmi vagyonkezelő vállalkozás, amelynek szolgáltatásai a vagyontervezés és -kezelés teljes spektrumát átfogják. MNB engedélyünk száma: H-EN-III76/2018.

KÜLDETÉSÜNK

Sokéves, multinacionális és hazai cégeknél szerzett tapasztalatunkkal és együttműködő tanácsadóink szakértelmével, MNB-engedélyes bizalmi vagyonkezelőként, aktív és passzív tulajdonosi joggyakorlói minőségben támogatjuk a magyar családok vagyonának megőrzését és gyarapítását, a különös jogi védettséget igénylő tranzakciók lebonyolítását, valamint a magyar tulajdonú vállalatok hosszú távú stabilitását és generációváltását.

Szolgáltatásaink

Family Office

A családi vagyon generációkon át történő megőrzése és gyarapítása elsődleges fontosságú valamennyi tehetős család számára. Szakértőink és együttműködőink széleskörű tapasztalatával a teljes családi vagyon számára kínálunk megoldást az ingatlanoktól a cégeken át egészen a likvid vagyonig.

Bizalmi vagyonkezelői (trustee) szolgáltatások

A családi vagyon egységének megőrzésétől kezdve a vállalatfelvásárláson át a gazdasági összeférhetetlenség feloldásáig számos olyan helyzet van az életben, amikor szükség lehet arra, hogy egy hozzáértő, megbízható és elszámoltatható szervezet vegye át időlegesen a vagyont, és gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Utódlás- és hagyatéktervezés

A világ valamennyi sokgenerációs családja rendelkezik egy olyan tervvel, amely biztosítja a családtagok utódlását, illetve helyettesítését (például baleset vagy betegség esetén). Legyen szó végrendeletről vagy bizalmi vagyonkezelésről, kiemelkedő fontosságú a megfelelő vagyoni- és hagyatéki struktúra kialakítása.

Családi vállalkozások felkészítése generációváltásra

Nemcsak a családot és a személyes vagyont kell felkészíteni a generációváltásra, hanem a családi vállalkozást is. Akár eladást tervezünk, akár továbbörökítést, fontos a működési modell racionalizálása, átláthatóbbá tétele, valamint a személyes és a vállalkozói vagyon elválasztása.

Munkavállalói érdekeltség megteremtése

A bizalmi vagyonkezelés egy speciális területe lehetővé teszi olyan munkavállalói érdekeltségi program létrehozatalát, amely a hasonló lehetőségekhez (pl. MRP) képest rugalmasabban és alacsonyabb bürokratikus teher mellett tud a munkavállalók szempontjából kedvezően és átláthatóan működni.